A2 – taseme eksamiks ettevalmistav eesti keele kursus

A2 – taseme eksamiks ettevalmistav eesti keele kursus

– Peetri 26, Paldiski (02.09.2019 – 30.07.2020)

 

Kategooria:
  • Kirjeldus
  • Lisainfo

Kirjeldus

Koolitus

Õppe kogumaht: 200 ak. t. (auditoorne/või e-õpe – 150 a.t., iseseisvat tööd – 50 a.t.).

Koolituse maksumus: 2475,00€.

Õpiväljundid:
– saab aru tuttavatest sõnadest ja fraasidest, mis on vahetult seotud igapäevaste suhtlussituatsioonidega (pere, sisseostud, kodukoht, töö), kui inimesed räägivad aeglaselt ja selgelt;
– oskab suhelda lihtsates suhtlusolukordades;
– saab aru väga lühikestest lihtsatest tekstidest talle tuttaval teemal;
– mõistab igapäevaeluga seotud teksti.

Õppe sisu: igas tunnis praktiseeritakse kõiki põhilisi keele osaoskusi: intensiivne kõnekeele praktika – arendatakse korrektse kõnekeele harjumusi, suurendatakse sõnavara, mida saavutatakse uute sõnade ja grammatiliste konstruktsioonide kasutamisega spetsiaalselt modelleeritud küsimustes ja pidevas suhtlemises.Tunnid on huvitavad ja mitmekesised, mis lubavad kiiresti kohaneda keelekeskkonnaga, arendada keelelist mõtlemist ja ületada keelebarjääre.

Koolitaja: Irina Krusell
Kõrgharidus: gümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse õpetaja, Tallinna Pedagoogikaülikool.
Töökogemus eesti keele õpetajana üle 5 aastat.

Lisainfo

Address

Narva

Kuu

08.2018, 09.2018, 10.2018