A2 – taseme eksamiks ettevalmistav eesti keele kursus

A2 – taseme eksamiks ettevalmistav eesti keele kursus

– Peetri 26, Paldiski (02.09.2019 – 30.07.2020);
– Peetri 11, Paldiski (12.09.2019 – 30.07.2020).

 

Kategooria:
  • Kirjeldus
  • Lisainfo

Kirjeldus

Koolitus

Õppe kogumaht: 200 ak. t. (auditoorne – 150 a.t., iseseisvat tööd – 50 a.t.).

Koolituse maksumus: 2475,00€.

Õpiväljundid:
– saab aru tuttavatest sõnadest ja fraasidest, mis on vahetult seotud igapäevaste suhtlussituatsioonidega (pere, sisseostud, kodukoht, töö), kui inimesed räägivad aeglaselt ja selgelt;
– oskab suhelda lihtsates suhtlusolukordades;
– saab aru väga lühikestest lihtsatest tekstidest talle tuttaval teemal;
– mõistab igapäevaeluga seotud teksti.

Õpingute alustamise tingimused:
– Õppijate eesti keele algsed keeleteadmised tuvastatakse koolitusfirmasisese testi abil. Koolitusele soovija on samuti eelnevalt tutvunud keeleoskustasemete enesehindamise skaalaga (Euroopa Nõukogu ühtsed keeleoskustasemed).

Õppe sisu: igas tunnis praktiseeritakse kõiki põhilisi keele osaoskusi: intensiivne kõnekeele praktika – arendatakse korrektse kõnekeele harjumusi, suurendatakse sõnavara, mida saavutatakse uute sõnade ja grammatiliste konstruktsioonide kasutamisega spetsiaalselt modelleeritud küsimustes ja pidevas suhtlemises.Tunnid on huvitavad ja mitmekesised, mis lubavad kiiresti kohaneda keelekeskkonnaga, arendada keelelist mõtlemist ja ületada keelebarjääre.

Lisainfo

Address

Narva

Kuu

08.2018, 09.2018, 10.2018