B1 – taseme eksamiks ettevalmistav eesti keele kursus

B1 – taseme eksamiks ettevalmistav eesti keele kursus

– Kärberi 29, Tallinn (15.04.2019 – 14.04.2020);
– Kärberi 29, Tallinn (16.04.2019 – 14.04.2020);
– Kärberi 29, Tallinn (30.04.2019 – 14.04.2020);
– Peetri 26, Paldiski (02.09.2019 – 30.07.2020).

 

Kategooria:
  • Kirjeldus
  • Lisainfo

Kirjeldus

Koolitus

Õppe kogumaht: 210 ak. t. (auditoorne – 160 a.t., iseseisvat tööd – 50 a.t.).

Koolituse maksumus: 2440,00€.

Õpiväljundid:

– oskab edasi anda filmi või raamatu sisu ning avaldada oma arvamust;
– saab aru tööga seotud tekstidest, samuti isiklikes kirjades esitatud sündmustest, mõtetest ja soovidest;
– saab aru põhilisest infost tuttaval teemal (kool, töö, vaba aeg jne) ning aeglaselt ja selgelt edastatud raadio- või telesaadete põhisisust aktuaalsetel või õppijale huvi pakkuvatel teemadel;
– jne.

Õpingute alustamise tingimused:

– keeleoskuse taset kontrollitakse enne kursuse algust kirjaliku ülesandega või testi täitmisega;
– või Innove A2 taseme riigikeele eksami sooritamise sertifikaat;
– või eesti keele A2 taseme kursuse läbimise kohta sertifikaadi esitamine.

Õppe sisu: igas tunnis praktiseeritakse kõiki põhilisi keele osaoskusi: intensiivne kõnekeele praktika – arendatakse korrektse kõnekeele harjumusi, suurendatakse sõnavara, mida saavutatakse uute sõnade ja grammatiliste konstruktsioonide kasutamisega spetsiaalselt modelleeritud küsimustes ja pidevas suhtlemises.Tunnid on huvitavad ja mitmekesised, mis lubavad kiiresti kohaneda keelekeskkonnaga, arendada keelelist mõtlemist ja ületada keelebarjääre.

Lisainfo

Address

Narva

Kuu

08.2018, 09.2018, 10.2018