B1 – taseme eksamiks ettevalmistav eesti keele kursus

B1 – taseme eksamiks ettevalmistav eesti keele kursus

– Peetri 26, Paldiski (02.09.2019 – 30.07.2020)

 

Kategooria:
  • Kirjeldus
  • Lisainfo

Kirjeldus

Koolitus

Õppe kogumaht: 210 ak. t. (auditoorne/või e-õpe – 160 a.t., iseseisvat tööd – 50 a.t.).

Koolituse maksumus: 2440,00€.

Õpiväljundid:

– oskab edasi anda filmi või raamatu sisu ning avaldada oma arvamust;
– saab aru tööga seotud tekstidest, samuti isiklikes kirjades esitatud sündmustest, mõtetest ja soovidest;
– saab aru põhilisest infost tuttaval teemal (kool, töö, vaba aeg jne) ning aeglaselt ja selgelt edastatud raadio- või telesaadete põhisisust aktuaalsetel või õppijale huvi pakkuvatel teemadel;
– jne.

Õppe sisu: igas tunnis praktiseeritakse kõiki põhilisi keele osaoskusi: intensiivne kõnekeele praktika – arendatakse korrektse kõnekeele harjumusi, suurendatakse sõnavara, mida saavutatakse uute sõnade ja grammatiliste konstruktsioonide kasutamisega spetsiaalselt modelleeritud küsimustes ja pidevas suhtlemises.Tunnid on huvitavad ja mitmekesised, mis lubavad kiiresti kohaneda keelekeskkonnaga, arendada keelelist mõtlemist ja ületada keelebarjääre.

Koolitaja:

Irina Krusell
Kõrgharidus: gümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse õpetaja, Tallinna Pedagoogikaülikool.
Töökogemus eesti keele õpetajana üle 5 aastat.

Lisainfo

Address

Narva

Kuu

08.2018, 09.2018, 10.2018