Õppekeskkond

Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord:

  • õpperuum: kontakttunnid toimuvad tervisekaitsenõuetele vastavas, hästi valgustatud, hubases, piisava suurusega ruumis.
  • sisustus: igale osalejale on olemas personaalne töökoht, lauad ja toolid.
  • ruumis on vajalik esitlustehnika, tahvel ja markerid, internetiühendusega arvuti. Samuti on võimalus kasutada sõnaraamatuid ja on olemas väike keeleõppijale suunatud raamatukogu.
  • osalejal on soovituslik kasutada õpingutel: sülearvutit/tahvelarvutit/nutitelefoni.